Maddox LMS Rendszer kiegészítő szolgáltatásai

 

LMS rendszer

Indexelt tananyag CMS

Az interaktívvá átalakított feladatokat indexelve, kereshető adatbázisban tároljuk, ahol a tanárok az éppen aktuális szempontjaik szerint keresni tudnak, és - például, nyelvi szint, nyelvtani szerkezet, téma, tananyagtípus szerint másodpercek alatt interaktív tananyagokat tudnak készíteni.

 

 

 

 

LMS rendszer

Maddox professzionális LMS

A Maddox oktatási rendszerünk egy összetett de különálló ( modulásris) rendszerekből álló robusztos egész, ami akár egy egyetemet is kiszolgáló rendszerré válhat megfelelő paraméterezéssel, beállításokkal. A Facebook integráció opcionális, de megoldott, az egyéni hallgatói profilt pedig a közismert Jomsocial alkalmazás biztosítja, melyet a moodle kurzusok összes paraméterével összekapcsoltunk.

 

 

 

.

Interaktív szógyakorlás

Bármilyen nyelvkönyvhöz, leckére lebontva pontosan beindexeljük az adott leckéhez tartozó összes szót és kifejezést, amiben benne van minden oda tartozó szövegben, munkafüzeti oldalon, feladat utasításban, olvasmányban és hangzószöveg leiratban stb. felmerülő ismeretlen szó! A diákok a mobil telefonjukon- egy jelszó használatával – közvetlenül hozzá férnek a tanult lecke teljes szószedetéhez, az óra során kijelölik a ténylegesen felmerülő kifejezéseket, és elküldik a tanáruknak, aki egy gombnyomással (!), azonnal egészen különböző nehézségi szintű interaktív feladatok sokaságát tudja létre hozni!

 

 

 

LMS rendszer

Központi szótár adatbázis (extra szolgáltatás)

Az elmúlt hat év összes angolóráján összegyűlt sok ezer szót, és azok magyar megfelelőit, egységes adatbázisba gyűjtöttük, és a tanulást segítő értelmes példamondatokkal láttuk el őket. A nyelvkönyvek leckéihez tartozó szavak alfabetikus sorrendbe szedve elérhetők a szótár CMS-en keresztül. Innen a tanár akár ki is nyomtathatja az adott leckéhez tartozó összes szót tartalmazó listát, amit kioszt a diákok között, akik csak meg kell keressék benne a számukra ismeretlen szavak jelentését. Így rengeteg idő, és energia takarítható meg, mert a tanárnak nem kell újra, és újra felírnia az új szavakat, majd várni, amíg a diákok jó esetben lemásolják azokat, hogy aztán letörölje a táblát, vagy össze gyűrje a flipchart papírt..

Interaktív tananyag készítés

LMS rendszer

Bármilyen gyakorlófeladatot interaktívvá alakítunk

Elvégezzük bármilyen nyelvtani gyakorló anyagnak, a nyelvi munkafüzetek (nyelvtani gyakorlók, tesztek stb.) feladatainak komplex, kontextusba ágyazott, interaktív feladatokká történő átalakítását. (Főcím, alcím, példamondat, magyarázat, képek, beágyazott táblázatok és hangfájlok mind a helyükön maradnak, attraktív oldal elrendezések, kiemelések.)

 

 

LMS rendszer

Új interaktív tananyag készítés (extra szolgáltatás)

Bármilyen szövegből, a nyelvkönyvek végén található hangzószöveg leiratokból, olvasmányokból, újságcikkekből, slágerszövegekből stb. interaktív feladatokat tudunk készíteni. ( Új) - rövid határidővel !

 

 

LMS rendszer

Kiterjesztett többnyelvű tartalomkezelés (extra szolgáltatás)

Bármilyen szerkezeti elemben megjeleníthető többnyelvű tartalom, pl. margóra tett megjegyzésekben, felhívó szövegekben, kiemelésekben, képaláírásokban.. Az ilyen több nyelven is elolvasható szövegekre országzászlók hívják fel a figyelmet.

 

 

LMS rendszer

Professzionális megjelenés, egyedi arculat

A MADDOX LMS rendszer használatával nagyságrenddel szebb, egységes, vizuális tartalom megjelenítésre van mód mint a Katedra nyelviskola rendszerében. (kurzus oldalak, interaktív feladatok, tesztek stb.). Lehetőség van a cég által már használt szín, és grafikai elemek átvételére, és azok teljes körű használatára az LMS rendszeren belül.

 

 

Online használat - oktatócsomagok

 

LMS rendszer

Virtuális osztályterem integráció

A virtuális osztálytermet a wiziq külső rendszer biztosítja, mely észrevétlenül beépül a CMS felületébe, de az adatokat a mindekor háttérben futó MADDOX LMS rendszertől kapja. A megtartott virtuális órák teljes menetét fájlokba lehet rögzíteni, és később tananyagként bármikor fel lehet használni! Az órák ütemezhetők, azokról a diákok automatikus értesítéseket kapnak. Az általunk kifejlesztett MADDOX - LMS rendszer online kurzusok értékesítésére is alkalmas. Regisztrációt követően integrált online fizetésre van lehetőség ( paypal, PayU,). Ezután a hallgató azonnal be tud jelentkezni a megvásárolt kurzusába.

 

LMS rendszer

Valós idejű használat

Az általunk létrehozott interaktív tananyagokat valós időben, az online óra folyamán is használni lehet. Így a tanár sokkal változatosabb, és interaktívabb feladatokat tud a diákok számára kínálni, mintha csak a tanterem által biztosított eszközöket venné igénybe, sőt az így elvégzett feladatok dokumentáltan megmaradnak, esetleg kiértékelhetők (online szódolgozatok!) , időbeli és sok más feltételhez köthetően elrejthetők, illetve megjeleníthetők. Ha mindez a virtuális tantermen belül a csoportbontás adta lehetőségekkel karöltve történik, egészen magas szintű, komplex tevékenységekre nyílik lehetőség!

 

 

 

 

LMS rendszer

Kurzusépítés - oktatócsomagok

Vállajuk komplett tanfolyamoknak a tantárgyhoz illeszkedő felépítését. (nem csak nyelvkurzusok!) Az adott tantárgy jellege, a rendelkezésre álló hagyományos tananyagok, a kurzus szintje, valamint a kitűzött céloknak megfelelően - a megrendelővel történő szoros együttműködés eredményeként- interaktív tanfolyamokat építünk. Segítünk az LMS adta lehetőségek megismerésében, azoknak a használt módszertanba integrálásában. Igény szerint a tanároknak, a felügyelőtanároknak, az erre kijelölt személyeknek különböző tanfolyamokat tartunk. Ezek során a gyakorlatban is megtanulhatják az LMS napi használatához számukra szükséges összes funkció használatát. (pl.: osztályzás, a kurzusok részeinek megjelenítése - elrejtése, feltételek hozzá rendelése egyes feladatokhoz, tanfolyam, és tanuló követés, statisztikai kimutatások készítése, paralel, online használat, feladattípusok, és azok beállítási lehetőségei..)